ഈ ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങള്‍ തന്നെ പറയു.. ഇതാണോ പരിഷ്കാരം?

45

new

ഇതാണ് ഫാഷന്‍..ന്യൂ ജനറേഷന്‍ ഫാഷന്‍..! ഈ ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങള്‍ തന്നെ പറയു, ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷര്‍ട്ട് സ്വന്തമാക്കാന്‍ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിചിട്ടില്ലേ?

വെറൈറ്റി എന്നാ വാക്കിന് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ തരുന്നവയാണ് ഈ ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍. ചില ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് 3ഡി ഇഫക്റ്റ് പോലുമുണ്ട്…

കണ്ടു നോക്കു…ന്യൂ ജനറേഷന്‍ ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍…

ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ രീതിയില്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് താഴെ കമന്റ് ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Write Your Valuable Comments Below