മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിലെ പത്ത് മാരകമായ അസുഖങ്ങള്‍..

അസുഖം വരാത്തവര്‍ കുറവാണ്. അതില്‍ പലതിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ മനുഷ്യന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ പത്ത് മാരകമായ അസുഖങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമോ..ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ..