സോഷ്യല്‍ എക്സ്പെരിമെന്‍റ് വീഡിയോകളുടെ കാലം: വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ…

social-spoof-326x235

ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത തുറന്നു കാട്ടുവാന്‍ വേണ്ടി നിരവധി വീഡിയോകള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കാലത്തില്‍ ഇതിനെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ.

വീഡിയോ കാണാം …