ചില ചില്ലറ റോഡ് അപകടങ്ങള്‍..!!!

Untitled-3

ഈ വിഡിയോയിലെ ‘അപകടങ്ങളില്‍’ പലതും അപകടത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ചിത്രികരിച്ചതാണ്. കാറിനുള്ളില്‍ ഇരുന്നു കൊച്ചു വര്‍ത്തമാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് റോഡിലെ കാഴ്ചകള്‍ ഒക്കെ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തി പോകുന്നതിനിടയില്‍ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഈ വിഡിയോ.

റോഡിലെ അശ്രദ്ധ എന്ത് വലിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് ഈ വിഡിയോയില്‍ കാണുന്ന പല അപകടങ്ങളും നമ്മെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ അലെങ്കില്‍ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേയെത്താന്‍ ഉള്ള ധൃതി, ഇവ രണ്ടും റോഡില്‍ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തും…

കുടുതല്‍ പറയുന്നില്ല, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

Write Your Valuable Comments Below