യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പോപ്‌കോണ്‍ തിന്നു കൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന യുവാവ് വീഡിയോ

ഒരാള്‍ ആത്മഹത്യാ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പോപ്‌ കോണ്‍ തിന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്ന് കാണുമോ..?

122

new

ഒരാള്‍ ആത്മഹത്യാ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പോപ്‌ കോണ്‍ തിന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്ന് കാണുമോ..? കാണും എന്ന് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ തെളിയിക്കും.

തെന്റെ അയല്‍ക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അവസാനം രക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം വളരെ സാകൂതം ആസ്വദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍, അതും പോപ്‌ കോണ്‍ തിന്നുകൊണ്ട്‌ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ലാഘവത്തോടെ..

വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ..

 

Write Your Valuable Comments Below