ഹൃദയാഘാതം ഉള്ള മദ്യപാനികള്‍ ദയവായി ഈ വീഡിയോ കാണരുത്….!!

ഒരു സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കെറ്റില്‍ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന മദ്യ കുപ്പികള്‍ അടുക്കി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ യുവതി, പെട്ടന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്…