നേര്‍ച്ചയായി മൊട്ടയടിക്കുന്നവരുടെ കേശം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്‌ എന്നറിയാമോ ? : വീഡിയോ

Spread the love

hair-donation-326x235

തല മൊട്ടയടിക്കല്‍ പലര്‍ക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാല്‍ ഈ കേശം മുഴുവന്‍ ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നറിയാമോ ?

കോടികളുടെ വ്യവസായമാണ്‌ ഈ  ‘മുടി’ കച്ചവടം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്…

വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ …