ഒരു കോപ്പര്‍ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ കാന്തമിട്ടാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത്ഭുത വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

Spread the love

1

നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളിനി കാണുവാന്‍ പോകുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. സംഭവം ഇതാണ്, പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു കോപ്പര്‍ വസ്തുവിന് ഉള്ളിലൂടെ നമ്മള്‍ കാന്തമിടുക. വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ.

Advertisements