അടുത്ത സീന്‍ എന്തായിരിക്കും [വീഡിയോ]

138

1

കൂര്‍ത്ത ഇരുമ്പ് കമ്പികള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മതില്‍ യുവതി ചാടിക്കടക്കുന്നു. കൂര്‍ത്ത കമ്പികളില്‍ ആസനം തട്ടാതെ യുവതി അപ്പുറത്തെത്തണം. അതിനിടക്ക് യുവതി ഒന്ന് വഴുതിപ്പോയാല്‍ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സീനില്‍ ഉള്ളത്?

Previous articleമലയാളി
Next articleഎന്താണ് ഗര്‍ഭാശയം
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !