‘അന്ന് ഒരുദിവസം’ മലയാളം ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

279

child-abuse2

നിങ്ങള്‍ ആരോടെങ്കിലും പ്രണയത്തിലാണോ ? നിങ്ങള്‍ ഒരു ഭാര്യയോ ഭര്‍ത്താവോ ആണോ ? വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുന്ന ആളാണോ ? എങ്കില്‍ ഈ ഷോര്‍ട്ട്ഫിലിം തീര്‍ച്ചയായും കാണണം