ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ റേഡിയേഷന്‍ ടെസ്റ്റ്: കാണുന്നവര്‍ക്ക് പണി കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റ് !

223

നിങ്ങള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ? അങ്ങിനെ എങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ നിങ്ങളെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്യുകയാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാണുന്നവര്‍ക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടുന്ന ഈ റേഡിയേഷന്‍ ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

NB: ഈ വീഡിയോയുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വം ബൂലോകം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല :)