ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങള്‍, മനുഷ്യശരീരത്തിലും..!!

1329

Muscles

മനുഷ്യശരീരം എന്നത് ഒരു നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്.206 എല്ലുകളും 100,00 മൈല്‍ നീളമുള്ള ഞരമ്പുകളും 840ഓളം മാംസപേശികളുമൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് മനുഷ്യശരീരം  . നമുക്ക് അറിയാത്ത പല സംഭവങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്…                                     ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ പലതും ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ..വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ…