ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു പെയിന്റിംഗ് നിങ്ങള്‍ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

0
320

ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു പെയ്ന്റിംഗ് ഇനി വേറെ കാണത്തില്ല. അത്ര വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ ഒട്ടനവധി കലാകലന്മാര്‍ ഒതുണിക്കത്തോടെ ചെയ്ത ഈ പെയിന്റിംഗ് ലോക ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുകയാണ്…

ബ്രസീലിലെ റയോ ജനാരിയോയില്‍ ഉള്ള ഈ പെയിന്റിംഗ് നിങ്ങളെയും ഒന്ന് അമ്പരപ്പിക്കും..കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ ഈ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പറയും…

World Largest GIF 0 640x271

World Largest GIF 1 640x271

World Largest GIF 4 640x270

World Largest GIF 6 640x271

World Largest GIF 7

World Largest GIF 8

വീഡിയോ ചുവടെ