ഇത് കണ്ടാല്‍ പിന്നെ നിങ്ങളൊരിക്കലും മുഖക്കുരു പൊട്ടിയ്ക്കില്ല – വീഡിയോ

736

210

 

 

ആര്‍ക്കും മുഖത്ത് കുരു വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എതയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചലും മുഖക്കുരു വരും. അപ്പോ പിന്നെ പൊട്ടിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളു. എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം തീരുമാനിക്ക് മുഖക്കുരു പൊട്ടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന്