ഇയാള്‍ തന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കാണുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും..

188

hqdefault

തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട സഹോദരനെ അയാള്‍ കണ്ടെത്തിയത് വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും കാണാന്‍ കഴിയില്ല എന്നുകരുതിയ തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ അയാള്‍ അവസാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എങ്ങിനെയാനെന്നല്ലേ..?

ദാ.. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് മനസിലാകും..