ഇവനാണ് പുലിക്കുട്ടി. ഇവന് ഭ്രാന്തായാതാണോ അതോ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം ഭ്രാന്തായാതാണോ ??? എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കു .

Advertisements