ഈ കരടിക്കുട്ടന്‍ ഗോള്‍ഫ് കളിക്കുകയാണോ ??? വീഡിയോ കാണാം ….

136

bear-circus

കാനഡയിലെ ഒരു ഗോള്‍ഫ് മൈതാനത്ത് ഒരു കുഞ്ഞന്‍ കരടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തമാശകള്‍ കണ്ടുനോക്കൂ…

രസകരമായ വീഡിയോ കാണാം …

 

Advertisements