ഈ പയ്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടിപോകും

0
245

ഈ പയ്യന്‍ എന്താണ് ഈ പെണ്‍കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടി പോകും.

ഇന്ത്യന്‍ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍ യുവതികളോട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഈ പയ്യന്‍ യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം യുവതികലോട് ചോദിക്കുന്നത്. കുറച്ചു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പകച്ചു പോയെങ്കിലും മറ്റു ചിലര്‍ വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കി ചോദ്യം ചോദിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ അമ്പരപ്പിച്ചു.

എന്താണ് ആ ചെറുപ്പകാരന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചത്? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു.