ഈ ഫ്രീക്കന്മാരെ കണ്ടാല്‍ പെറ്റ തള്ള പോലും സഹിക്കൂലാ..!

531

desktop-1421946621

മര്യാദയ്ക്ക് താടിയും മുടിയും വെട്ടാതെയും ചീകതെയും നടക്കുന്ന കാപ്പിരികളെ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ ചിലരുടെ കണ്ട്രോള്‍ പോകും. അപ്പോള്‍ മുഖുത്തും ശരീരത്തിലും ഒക്കെയായി കണ്ട കോപ്രായങ്ങള്‍ ഒക്കെ വരച്ചും ഒട്ടിച്ചും തൂക്കിയും ഒക്കെ നടക്കുന്നവരെ കണ്ടാല്‍ എന്ത് പറയും, അല്ല എന്ത് ചെയ്യും ?

ചില ആണ്‍പിള്ളേരേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ? പെണ്‍കുട്ടികളെ വെല്ലുന്ന രീതിയില്‍ അവര്‍ ചെവി മുതല്‍ അടിവയര്‍ വരെ കമ്മല്‍ ഇടും..മുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തും..പിന്നെ ചത്താലും കുളിക്കില്ല..ഇനി ഇവര്‍ സ്വയം വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുമുണ്ട്..”ഫ്രീക്കന്മാര്‍”.!

ഈ ഫ്രീക്ക് ചേട്ടന്മാരെ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്..പക്ഷെ ഈ ഫ്രീക്കന്മാരുടെ ദൈവങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒന്ന് കാണണം, കാരണം ഈ ചേട്ടന്മാരെയും ചില അവസരങ്ങളില്‍ ചേച്ചിമാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ പട്ടി വെള്ളം കുടിക്കില്ല.!

അതാണ്‌ അവസ്ഥ..ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1421946619

desktop 1421946620

desktop 1421946623

desktop 1421946624

desktop 1421946625

desktop 1421946629

desktop 1421946631

Untitled 1

Untitled 11