ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബയോളജിക്കല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ….

162

lukas-gawenda-bisons-on-grand-prismatic-spring-usa

 

ദി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബയോളജി എന്ന സംഘടന ഒരു അമച്വര്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു കൂട്ടം തല്‍പ്പരരായ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ജീവ ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍മാര്‍ നടത്തിയ ഈ ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം….

 

 

billy clapham the suburban mum

[/one_half]

[ads2]
[one_half_last]

boris barath meal time

dimple pancholi life and the environment

kelsey green striving succulent

krasimir matarov spider from another world

matteo di nicola a lively belly in the freshwate

nagarjun ram courage doesnt always roar

robert cabagnot a shelter designed by nature

thomas endlein parental care in parasitoid wasps

wolfgang weinhardt spectral tarsier

ysabel victoriano man made forest