ഈ സൂപ്പര്‍മാനും സ്പൈഡര്‍മാനും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നുവെങ്കില്‍..ഹൊ..!

192

ഹോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളായ സൂപ്പര്‍മാനും സ്‌പെഡര്‍മാനും ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലോ?

വുക്ലിപ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ‘വാട്ട് ഇഫ്: സൂപ്പര്‍ ഹീറോസ് വേര്‍ ഇന്ത്യന്‍സ്?’ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…