എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഷെവി കമേറോ പരസ്യങ്ങള്‍ [ചിത്രങ്ങളിലൂടെ]

151

വാഹനപ്രേമികളുടെ ഹരമാണ് ഷെവര്‍ലെകമേറോ. ആറു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍. 5 മില്യണില്‍ അധികം കാറുകള്‍. തീര്‍ച്ചയായും ഷെവര്‍ലെയുടെ അഭിമാന താരമാണ് കമേറോ. ഈ ജനപ്രീതിയില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് പരസ്യങ്ങളാണ്. എക്കാലത്തും ഏറ്റവും മികവുറ്റ പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കുവാന്‍ കമ്പനി ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ചില കമേറോ പരസ്യങ്ങള്‍ ഒന്ന് കാണാം.

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com