ഏറ്റവും മനോഹരമായ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍

0
221

El-Colacho
സാധാരണ ഉള്ള സെല്ഫ് ഗോള്‍ അല്ല ഇത്. പാവം ഗോളി നേരെ വന്ന പന്ത് അടിച്ചു കളയാന്‍ നോക്കി. ഭാഗ്യം അയാളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം. കണ്ടു നോക്കൂ ഈ മനോഹരമായ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍