ഐടി പ്രൊഫഷണല്‍സ് തീര്‍ച്ചയായും കാണുക…

222

14134765647_8c6db70b01_z

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ യുവജനങ്ങള്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന, മേഖലയാണ് ഐ ടി മേഖല. യുവജങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജോലിചെയ്യാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്. അനവധി ജോലി സാധ്യതകള്‍ ഉള്ള ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നും കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര്‍, ടെക്കികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

ഇതൊന്നുകണ്ടുനോക്കൂ..