ഒരു കുഞ്ഞു റോളര്‍ കോസ്റ്റര്‍ … വീഡിയോ കാണാം

159

the-roller-coaster-large

ഒരു കുഞ്ഞു മകള്‍ക്കുവേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു റോളര്‍ കോസ്റ്റര്‍ …

മറ്റു വലിയ യന്ത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്ന്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതില്‍ നിന്നിറങ്ങാനെ തോന്നുന്നില്ല .

വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Advertisements