fbpx
Connect with us

Featured

ഒരു യുവ ഇന്ത്യന്‍ കാഴ്പാച്ചടുകള്‍

നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ആണെന്ന് നമ്മള്‍ വിളിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ജനാധ്യപത്യം എന്ന്??? “ ജനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളാല്‍ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം” എന്നാല്‍ ഇന്നുകാണുന്ന ഭരണം എന്താണ് ഇന്ന് എല്ലാം രാഷ്ട്രിയകാരുടെ കൈയില്‍ അല്ലെ?? ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രിയകാരും ജനങ്ങള്‍കുവേണ്ടി ആണോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?? അല്ല അവര്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്. എന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു പൂര്‍ണ്ണ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമെയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണതാല്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപെട്ടവരായിരുന്നു അവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 65 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപോള്‍ ആ അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ഒരു മാറ്റമേ സംബവിച്ചിട്ടുള്ളു. മുന്‍പ് കവര്‍ന്നത് ബ്രിട്ടന്‍ ആണെങ്കില്‍ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില രാഷ്ട്രിയപ്രമുഗന്മാരും ചില സമ്പന്നരുമാണ് ഇന്ത്യ കട്ടുമുടിക്കുന്നത്..

 242 total views

Published

on

നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ആണെന്ന് നമ്മള്‍ വിളിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ജനാധ്യപത്യം എന്ന്??? “ ജനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളാല്‍ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം” എന്നാല്‍ ഇന്നുകാണുന്ന ഭരണം എന്താണ് ഇന്ന് എല്ലാം രാഷ്ട്രിയകാരുടെ കൈയില്‍ അല്ലെ?? ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രിയകാരും ജനങ്ങള്‍കുവേണ്ടി ആണോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?? അല്ല അവര്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്. എന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു പൂര്‍ണ്ണ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമെയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണതാല്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപെട്ടവരായിരുന്നു അവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 65 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപോള്‍ ആ അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ഒരു മാറ്റമേ സംബവിച്ചിട്ടുള്ളു. മുന്‍പ് കവര്‍ന്നത് ബ്രിട്ടന്‍ ആണെങ്കില്‍ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില രാഷ്ട്രിയപ്രമുഗന്മാരും ചില സമ്പന്നരുമാണ് ഇന്ത്യ കട്ടുമുടിക്കുന്നത്..

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില്‍ അഴിമതിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ആണ്. ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസില്‍ ചെന്ന അവിടെ അഴിമതി,ഒരു ഗവണ്മെന്റ്/പ്രിവേറ്റ്‌ കമ്പനി ജോലി കിട്ടാന്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ കൊടുക്കണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം കാക്കുന്ന ആര്‍മിയില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പുബ്ലികായിപോളും ഏജന്‍സികള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. പ്രക്രുതികെതിരായ കടന്നു കയറ്റം നടത്തുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രിയനേതാക്കള്‍ പബ്ലികായി വരുന്നു, നമ്മുടെ NH റോഡ്‌ നിര്‍മാണത്തില്‍ അഴിമതിനടന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ന്യൂസ്‌ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭാവി തലമുറ വളര്‍ന്നു വരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ട് അഴിമതികള്‍ അവിടെ സീറ്റിനു വില നിശ്ചയിച് കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കുന്നു, ഇന്ന് ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൈകൂലികൊടുക്കാതെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കില്ലെന്നഅവസ്ഥയാണ്‌. നമ്മുടെ മെഡിക്കല്‍ രംഗത്തുപോലും കൊള്ളകാരുടെ സാനിധ്യം ഉണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകളാണ്. നമ്മുടെ നിയമവും നിയമസംഹിതയും മാറേണ്ടകാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സൈബര്‍യുഗമണിതെന്ന ഓര്‍മ അധികാരികള്‍ക്ക് വേണം. എന്തിനും ഏതിനും പഴുതുകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളകാരുടെ സംഘം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്, മനുഷ്യജീവന് ഒരുവിലയും കല്‍പ്പികാതെ പരിക്ഷണവസ്തുവാക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന ഒരുപറ്റം ഡോക്ടഴ്സ് പോലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടെന്നകാര്യം മനസിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം കാരണം ഇതിനോക്കെതിരായ നിയമങ്ങളുടെയും ഗവണ്മെന്റ്ന്‍റെയും പോരായ്‌മായാണ്. ( എങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ രാജ്യസ്നേഹികള്‍ ആയവര്‍ എല്ലാമേഖലയിലും ഉള്ളതിനാല്‍ അല്‍പ്പം ആശ്വാസം)

ഇന്ന് ഒരു കേസുമായി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അവസാന വാക്കായ കോടതിമുറികളില്‍ പോയാല്‍ അവിടെ പലപ്പോഴും സത്യങ്ങള്‍ അട്ടിമാറിക്കപെടുന്നു. പലപ്പോഴും തെളിവുകളുടെ അഭാവകാരണത്താല്‍ കേസില്‍ നീതി ലഭിക്കതാവുന്നു. തെളിവുകള്‍ പലപോഴും നശിക്കപെടുകയോ,  കൃതൃമമായി തെളിവുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകോടതിയെ തെറ്റിധരിപ്പികാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തടയാനാവശ്യമായ നിയമങ്ങള്‍ ഇനി പിറകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇന്ന് നാം കാണുന്നതുപോലെ പല കേസുകളും അട്ടിമറിക്കപെട്ടെകാം.

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഭൂരിപക്ഷം മതങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും, പവിത്രതയും നഷ്ട്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. മതങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതുതന്നെ മനുഷ്യനന്മക്കുവേണ്ടിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഒരു മതത്തില്‍ പല ഉപജാതികള്‍, അവര്‍തമ്മില്‍ പരസ്പരം കൊലയും കൊലവിളിയും. ഇതില്‍ എവിടയാണ് നന്മയുടെ ഭാഗം ഉള്ളത്. എല്ലാം ചിലരുടെ സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി. ഇന്ന് പല ഭരണകര്‍ത്താക്കളും മത,വര്‍ഗ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതൊരു ജനാത്യപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് ചേര്‍ന്നതാണോ. (ഇവിടെയും ചില നന്മയുടെ കരങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നകാര്യം ഞാന്‍ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എവിടെയും കുറ കള്ളനാണയങ്ങള്‍ ഉണ്ടലോ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ പറയുന്നത്) ഇങ്ങനൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോ ഭരണത്തില്‍ എവിടയാണ് ജനളുടെ കൈ. നമുടെയെല്ലാം മതം പ്രകൃതിയായിരിക്കണം, മനുഷ്യഗണമായിരിക്കണം, രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം, ലോകമയിരിക്കണം അങ്ങനെ എങ്കില്‍ ആര്‍ക്ക് ആരോട് എന്ത് വിരോധം എല്ലാരും തുല്യര്‍…

Advertisement

എന്തിന് ഗാന്ധി നമ്മുക്ക് സ്വാതത്ര്യം നേടിത്തന്നു?? ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തില്‍ ആഴ്മതി ഇല്ലായിരുന്നേല്‍ എവിടയെത്തുമായിരുന്നു നാം, ഇന്ത്യന്‍ പതാകയെ നാം മഹുമാനിക്കുന്നു,ആദരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രിയ/ഭരണ നേതാക്കള്‍ക്ക് പറയാന്‍ സാധിക്കും ഞാന്‍ എന്‍റെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടിലയെന്ന്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രിയനേതാക്കളുടെ ചിന്തകള്‍,കാഴ്ച്ചപാടുകള്‍ മാറണം. അവര്‍ സ്വന്തം നന്നാവുമെന്ന് ഈ എളിയവനു തോന്നുമില്ല. അതിനു നമ്മുടെ നിയമങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ക്കശം ആവണം, പൊതുപ്രവര്‍ത്തനമെന്നാല്‍ ജനങ്ങളെ തോന്നുന്ന രീതിയില്‍ ഭരിക്കാം എന്ന ചിന്തമാറ്റണം. സര്‍കാര്‍ ജോലി എന്നാല്‍ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം/അവന്‍ എന്‍റെ കീഴില്‍ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകള്‍മാറ്റുന്ന തരത്തില്‍ ആയിരിക്കണം നിയമങ്ങള്‍ ( എല്ലാവരും ഇങ്ങനാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയില്ല) ഏതൊരാളെയും അഴിമതി നടത്തുന്നതില്‍നിന്ന് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഒന്നാകണം അതിനുള്ള ശിഷവിധികള്‍,നിയമങ്ങള്‍, അല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാറില. അതുപോലെതന്നെ പ്രതാനമാണ് നമ്മുടെ മതനേതാക്കളുടെ കാഴ്ച്ചപാട്, ഇന്നുള പലനിയമങ്ങള്‍, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രിയനേതാക്കളുടെ മനസ്,കാഴ്ചപാട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോസറ്റിവായ മാറ്റം വേണം. അങ്ങനെ എങ്കില്‍ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി ഉണ്ടാകൂ , നമ്മുടെ കൊച്ചുകേരളത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരായ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന പേരും അനര്‍ത്ഥമാവു..

എന്നെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു…..

 243 total views,  1 views today

Advertisement

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
history28 mins ago

കഴിഞ്ഞ 400 വർഷക്കാലത്തെ നിരവധി രാഷട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള മുൻനിര സിറ്റിയാക്കി മാറ്റി

Entertainment40 mins ago

വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായ Antoine Fuqua സംവിധാനം ചെയ്ത Apple TV ഒറിജിനൽ ഫിലിം ‘ Emancipation ‘ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment52 mins ago

” സാക്ഷാൽ ശിവാജി ഗണേശന്റെ വില്ലനായിട്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും ഇനി ഞാൻ പോകില്ല”

Entertainment1 hour ago

സിനിമയിൽ ഇപ്പോളാരും വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പലരും കുത്തികുത്തി ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നു നമിത പ്രമോദ്

Entertainment1 hour ago

“എന്നെ ഏറ്റവുമധികം സങ്കടപ്പെടുത്തിയ കാര്യം, കാര്യമായി ആരും കാണാൻ വന്നില്ല”

Entertainment2 hours ago

ആദിപുരുഷ് ടീസർ കോമഡിയായി, സംവിധായകനെ റൂമിൽകൊണ്ടുപോയി ‘പഞ്ഞിക്കിടാൻ’ വിളിക്കുന്ന പ്രഭാസിന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ

Entertainment2 hours ago

എമ്പുരാന് ഒപ്പം തന്നെ ഹൈപ്പ് കേറാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും “റാം “

Entertainment2 hours ago

കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിനായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മലയാള ചിത്രമാണ്

Business2 hours ago

ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന് സംഭവിച്ചത്

Entertainment3 hours ago

“വളർത്തി വലുതാക്കിയവരാൽ തന്നെ അവഹേളിതനായ അദ്ദേഹം”, അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനെ അനുസ്മരിച്ചു സൂപ്പർ നിർമ്മാതാവ് കെടി കുഞ്ഞുമോൻ

Entertainment3 hours ago

“രാജമാണിക്യത്തിന് എന്ത് രണ്ടാം ഭാഗം എടുക്കാനാണ്, സിബിഐക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം”, തന്റെ സിനിമകളുടെ രണ്ടാംഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി

Entertainment5 hours ago

പരിചയപ്പെടേണ്ട കക്ഷിയാണ് ബ്രാൻഡൺ എന്ന സെക്സ് അഡിക്റ്റിനെ

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment6 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment5 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX4 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment1 week ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment1 week ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment40 mins ago

വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായ Antoine Fuqua സംവിധാനം ചെയ്ത Apple TV ഒറിജിനൽ ഫിലിം ‘ Emancipation ‘ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment5 hours ago

ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനാകുന്ന കോമഡി എന്റർടെയ്നർ ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’യുടെ ടീസർ

Featured8 hours ago

ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം, രണ്ടിലും ബിഷപ്പ് ഒരാൾ, റിസബാവയുടെ ആ മാസ്മരിക പ്രകടനം കാണണ്ടേ ?

Entertainment8 hours ago

ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെയും അവളെ പിന്തുടരുന്ന മറ്റു കാമ കണ്ണുകളെയും കുറിച്ചുള്ളത്

Entertainment1 day ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 day ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment2 days ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment3 days ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment4 days ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Advertisement
Translate »