കല്യാണ ചടങ്ങിനിടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വക ഭാര്യക്ക് മുഖത്തടി – വീഡിയോ

157

01

യൂട്യൂബില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലാണ് തങ്ങളുടെ കല്യാണ സല്‍ക്കാരത്തിനിടെ ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ യൂട്യൂബില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യക്ക് മധുരം ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നതും അതിനിടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് കല്യാണത്തിന് അണിയിച്ച നെറ്റ് വീഴുന്നതും അതില്‍ ക്ഷുഭിതനായ ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ അതി ശക്തമായി മുഖത്തടിക്കുന്നതും ആണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്.

Advertisements