കല്യാണ ഫോട്ടോ എടുക്കല്‍ പാളിപ്പോയാല്‍ (വീഡിയോ)

223

362b5516d98fcd1e0ee5740f7591dc15_XL

കല്യാണ ഫോട്ടോ എടുക്കല്‍ എന്നത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊന്നു പാളിപ്പോയാല്‍ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരം ഫോട്ടോ എടുക്കല്‍ ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ്. അത്തരമൊരു ചടങ്ങാണ് താഴെ കാണുന്നത്. അതൊന്നു പാളിപ്പോയാല്‍ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ