കൊടും തണുപ്പില്‍ അമേരിക്കയിലെ തെരുവ് തെണ്ടികള്‍

316

01

അമേരിക്കയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടും ശീതത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടുവാന്‍ പെടാ പാടുപെടുന്ന വീടില്ലാത്തവര്‍. വീടുള്ളവര്‍ക്ക് പോലും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ആണ് കാര്യങ്ങള്‍. പിന്നെ ഈ വീടില്ലാത്ത പാവങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്യുവാന്‍?

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


Advertisements