കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ആഘോഷക്കാഴ്ചകള്‍ [ചിത്രങ്ങളിലൂടെ]

216

കാല്‍പന്തുകളിയുടെ ലഹരിയില്‍ മുങ്ങി മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണ അമേരിക്കന്‍ ഭൂഘണ്ടമാകെ. കോപ്പ അമേരിക്ക അവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ്. കോപ്പ അമേരിക്കയുടെ ഫൈനല്‍ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ഇത്തവണത്തെ കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുന്ന ചിലിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികളുടെ ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ?

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

 

View post on imgur.com

View post on imgur.com