ഗാംഗുലി വിരമിച്ച ദിവസം ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ കരഞ്ഞു.!

0
190

4F

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗാംഗുലി വിരമിച്ച ദിവസം സച്ചിന്‍ കരഞ്ഞു…ഏറ്റുവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ വിരമിക്കല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലയെന്ന്‍ തന്നെ പറയാം..

ആ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി…