ഗേള്‍ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുന്നില്‍ ഷൈന്‍ ചെയ്യാനായി മതില് ചാടരുത്…!

191

uv5u2dswt9h4

ഒരിക്കലും കൂടെയുള്ള പെണ്ണിനെ കാണിക്കുവാനായി നിങ്ങള്‍ മതില് ചാടരുത്. പെണ്ണിന്റെ മുന്നില്‍ ഒന്ന് ഷൈന്‍ ചെയ്യുകയാവും നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്‍. പക്ഷേ പക്ഷേ കഷ്ട കാലത്തിന് കാലു തെറ്റിയാലോ ..? പണി പാളും .

എങ്ങിനെ എന്നാവും ചോദ്യം അല്ലേ ? ദാ ..ദിങ്ങനെ ..!