ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ അന്തംവിടും – തീര്‍ച്ച..

162

Untitled-1

ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ നേരത്തെ നമ്മുടെ “ഭാവം” എങ്ങനെയായിരിക്കും ? നല്ല ചിരിച്ച് ശാന്തനായി ഒരു ക്ലിക്ക് അല്ലെ ? പിന്നെ ചിലപ്പോള്‍ ചില പാര്‍ട്ടികളിലും മറ്റ് ആഘോഷ വേളകളിലും ഫോട്ടോകള്‍ അല്‍പ്പം “ന്യൂ ജനറേഷനായി” മാറാം.. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഫോട്ടോകളുടെ ഭാവവും സമയവും കൃത്യമാണ്.

ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോട്ടോകള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു..

ചില ഉഗ്രന്‍ ഫോട്ടോ പോസുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ കാണാം..

desktop 1412958833

desktop 1412958834

desktop 1412958836

desktop 1412958838

desktop 1412958839

desktop 1412958842

desktop 1412958842 (1)

desktop 1412958845

desktop 1412958847

desktop 1412958848

desktop 1412958850

desktop 1412958851

desktop 1412958854

desktop 1412958854 (1)

desktop 1412958856

desktop 1412958858

desktop 1412958860

desktop 1412958861

desktop 1412958864

desktop 1412958865

desktop 1412958867

desktop 1412958869

desktop 1412959961

desktop 1412959994

desktop 1412960028

desktop 1412960059

desktop 1412960081

desktop 1412960118