ടിവി ക്യാമറ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ലൈവ് ടിവി ഷോ കണ്ടാല്‍ ഒന്ന്മു ഖം കാണിക്കാന്‍ ഓടി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പണി കൊടുക്കുന്നത് കാണൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു പണി അവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.

Advertisements
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !