ട്രെയിനില്‍ വെള്ളമില്ല, യാത്രക്കാരെ കുളിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം…

0
321

18rail

ട്രെയിനില്‍ വെള്ളമില്ല ,യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കുളിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല എന്നോക്കെയായിരുന്നല്ലോ പരാതികള്‍..ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന, യാത്രക്കാരെ മുഴുവന്‍ ‘കുളിപ്പിക്കാന്‍’ പറ്റുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം..ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ…