ദുബായില്‍ മാത്രമേ ഇത്തരം കാഴ്ച കാണാന്‍ പറ്റു

176

image-fmvJ7p0G

ആഡംബരത്തിന്റെ സ്വന്തം നഗരിയായ ദുബായില്‍ മാത്രമേ ഇത്തരം കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍ പറ്റു.

പണം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയില്‍ ഏത് രാജ്യം വേണെമെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇവിടത്തെ ഷേക്ക്‌മാര്‍ക്ക് പറ്റും. ശാന്ത സമുദ്രത്തിലേയും ഇന്ത്യന്‍ മഹാ സമുദ്രത്തിലേയും ചില കുഞ്ഞന്‍ ദ്വീപുകള്‍ ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ആണ് എന്നത് പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാണ്. എത്രയൊക്കെ പണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമേരിക്ക ജെര്‍മ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കാണാന്‍ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകള്‍ ദുബായില്‍ കാണാന്‍ പറ്റും.

ആ കാഴ്ചകള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു.

image 1 Ulh V2 E4

image 8 XBf4c AY

image 9d AB0v Fo

image CP9u61v5

image fmv J7p0 G

image Hfxw6y2o

image I2s A9 EO2

image j55 Eyd C4

image Jzk U0mev

image k WXsd BUO

image N9 STGm0r

image rgp S7av Y

image vc2o SPy B

image zc Gibx0 Y

image ZQ2 Fy Hqo

image upload no limit