ദൈവമേ പെമ്പിള്ളേരും പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ കാര്യം സാധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയാല്‍.. ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും – വീഡിയോ

140

01

പുരുഷന്മാരെ പോലെ നാളെ പെമ്പിള്ളേരും പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ കാര്യം സാധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയാല്‍ എന്താകും അവസ്ഥ ? ഇന്ത്യയില്‍ കക്കൂസുകളെക്കാള്‍ അധികം മൊബൈലുകള്‍ ഉള്ള ഇന്ത്യയില്‍ ശരാശരി അവസ്ഥയില്‍ ഒരു സ്ത്രീ 13 മണിക്കൂറില്‍ അധികം തന്റെ ബ്ലാഡര്‍ നിറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. ആ അവസ്ഥയില്‍ ആണ് പെമ്പിള്ളേരും പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ സൂസു ഒഴിക്കാന്‍ പോകുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

കണ്ടു നോക്കൂ ആ വീഡിയോ