fbpx
Connect with us

Narmam

മലബാര്‍ മാറാപ്പ് – നര്‍മ കഥ

നാട്ടില്‍ പോകണം എന്നാ പൂതി കലശലായപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടുള്ള ഏതു വണ്ടിയാ കാലിയുള്ളതെന്നും കാശ് കുറച്ചു വാങ്ങണതെന്നും തപ്പിനടന്നപ്പോള്‍ എല്ലാ വണ്ടീം ഫുള്‍ ആണ് അപ്പളാണ് വല്ല്യാപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാലത്തെ ഇമ്മാന്റെ വണ്ടി കാലിയാണെന്ന് കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിന്നില്ല ഓടി അങ്ങട്ടക്ക് കോയി കൊട്ടെക്ക് ചീട്ടു കൊടിക്കി ,മുന്നില്‍ െ്രെഡവറിന്റെ അടുത്ത് സീറ്റ് ചോയിച്ചപ്പം കുട്ടികള്‍ അയിനു കായ് കൂടതലാണ് വണ്ടീന്റെ പുറകിലെ സീറ്റൊള്ള് െ്രെഡവറിന്റെ കൂടെ പെട്ടിപ്പോറത്തിരുന്നാല്‍ സ്ഥലം ഒക്കെ കാണാലോ എന്ന പൂതി അങ്ങനെ വേണ്ടാന്നു വച്ച് ,

 101 total views

Published

on

നാട്ടില്‍ പോകണം എന്നാ പൂതി കലശലായപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടുള്ള ഏതു വണ്ടിയാ കാലിയുള്ളതെന്നും കാശ് കുറച്ചു വാങ്ങണതെന്നും തപ്പിനടന്നപ്പോള്‍ എല്ലാ വണ്ടീം ഫുള്‍ ആണ് അപ്പളാണ് വല്ല്യാപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാലത്തെ ഇമ്മാന്റെ വണ്ടി കാലിയാണെന്ന് കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിന്നില്ല ഓടി അങ്ങട്ടക്ക് കോയി കൊട്ടെക്ക് ചീട്ടു കൊടിക്കി ,മുന്നില്‍ െ്രെഡവറിന്റെ അടുത്ത് സീറ്റ് ചോയിച്ചപ്പം കുട്ടികള്‍ അയിനു കായ് കൂടതലാണ് വണ്ടീന്റെ പുറകിലെ സീറ്റൊള്ള് െ്രെഡവറിന്റെ കൂടെ പെട്ടിപ്പോറത്തിരുന്നാല്‍ സ്ഥലം ഒക്കെ കാണാലോ എന്ന പൂതി അങ്ങനെ വേണ്ടാന്നു വച്ച് ,

അങ്ങനെ പെട്ടിം കെടക്കേം ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി പെട്ടിലാക്കി അപ്പോളാണ് ബീവിക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ എറച്ചി തിന്നണം എന്ന പൂതി പറഞ്ഞതോര്‍ത്തത് പിന്നെ നിന്നില്ല മണ്ടി കടെക്ക് മാങ്ങി രണ്ടു കിലോ ഓക്കടെ പൂതിയല്ലെ,.,അങ്ങനെ സോപ്നങ്ങള്‍ കുത്തി നിറച്ച പെട്ടിയുമായി എയര്‍ പോര്ടിലിക്ക് .നമ്മടെ നാടിന്റെ വണ്ടി ആയോണ്ട് വല്യ അടിപിടിയൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് പേട്ടിയൊക്കെ ഓല് മാങ്ങി വച്ച് .ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പം കുറെ പെരുത്ത സോപ്നങ്ങള്‍ ഞമ്മള് കൊണ്ടാന്നീനി അയില് കൊറേ ഒക്കെ പെട്ടില് ഞമ്മള് മാങ്ങി വച്ചീനി.അങ്ങനെ പൂതി പൂണ്ട കല്‍ബുമായി ഞമ്മള് വണ്ടി വരാന്‍ കാത്തു കുത്തിരിക്കുംമ്പം കൊലാംമ്പികൂടെ അതാ ഒരു കലമ്പല് ,വണ്ടീന്റെ െ്രെഡവര്‍ രണഗൂലി ഇന്നലെ വെള്ളമടിച്ചു ഒറങ്ങിപോയി ആയിനാല് ബണ്ടി ബരാന്‍ ബൈകും പടച്ചോനെ ഞമ്മന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ എറച്ചി കാത്തോണേ,.എന്റെ ബീവിന്റെ പൂത്യാണത് ,എന്താ കാട്ടാ അവിടെ ഇവടേം തെണ്ടി നടന്നു വായി നോക്കി അതന്നെ തെത്താപ്പ .,.,ചെയ്യാ .,.

അങ്ങനെ തെണ്ടി നടക്കുമ്പം ഓല് വിളിച്ചു കൂവി വന്നോളി വന്നോളി വണ്ടി വന്നുക്ക്ണി ,മണ്ടി പ്പാഞ്ഞു വാതുക്കല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അതാ അവിടെ രണ്ടു പെരിച്ചായി പോലത്തെ അമ്മച്ചിമാര് കൈ ഒക്കെ കൂപ്പി നിക്കുണു രണ്ടിറെം മോത്ത് ചാന്തും കുമ്മയോം അമ്മാതിരി വാരി തേച്ചുക്കിണു അതിലോരമ്മച്ചി കിളക്കാനുള്ള പാടത്തേക്കു മൊതലാളി കൈചൂണ്ടാണ മാതിരി അകത്തേക്ക് പോയ്‌ക്കോളിന്നു പറഞ്ഞു .അങ്ങനെ അബടെ എത്തിയപ്പോള്‍ കുറെ അമ്മച്ചിമാര്‍ കൈ നീട്ടി നിക്കണ് പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല പോക്കറ്റിന്ന്!
ഒരു റിയാല് എടുത്തു കൊടുത്തു ,അയ്യേ ഇതല്ല കാക്കെ ഇങ്ങള് വാങ്ങിയ ചീട്ടു മതി ,,.ഓ അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു അപ്പോള്‍ ഓള് ഞമ്മക്ക് കുത്തിഇരിക്കാനുള്ള പാറ കാട്ടിത്തന്നു ഞമ്മള് ആദ്യം പാറമ്മല് ഇരുന്നു പിന്നെ കെടന്നു .

എല്ലാ പഹയന്മാരും കേറിക്കുണു കൊളംമ്പികൂടെ രണ്‌ഗോലിന്റെ ഒച്ചപ്പാട് വണ്ടി ഓട്ടണത് ഞാനാണ് ഒന്നും പെടികണ്ട ഞമ്മള് എന്ന് വരെ ഒരാളേം നല്ലോണം നിലതിറക്കീട്ടില്ല അതോണ്ട് ആരും ബെജാരാവണ്ട എന്റ ബദരീങ്ങളെ ബീവിക്കുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ എറച്ചി .
പിന്നെ ലങ്‌ഗോളി ഒറങ്ങിപോയാല്‍ പെടികണ്ട ഏമ്മാന്റെ കുന്‌ജൈമു കാക്ക ക്ലീനെര്‍ പണിക്കു ഓക്കാടെ കൂടെ ഉണ്ട് ,അപ്പം സമാധാനം ആയി .അതാ രണ്ടു അമ്മച്ചിമാര്‍ വീണ്ടും മുന്നില്‍ കഥകളി തുടങ്ങി അഥവാ വണ്ടി വയ്യില്‍ കേടായാല്‍ ആരും അവിടേം ഇവിടേം ഉള്ള കയറുമ്മല്‍ പിടിച്ചു വലിക്കരുത് ആദ്യം അവിടെ കാണുന്ന പാടന്റെ വള്ളി പറിച്ചു അരമ്മല് മുറുക്കി കെട്ടിക്കോളി .പിന്നെ വണ്ടി കേടായി ന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ പെട്ടെന്ന് സീറ്റിന്റെ അടില് പാള വച്ചിക്കുനു അതെടുത്തു പള്ളമ്മല്‍ കെട്ടി കണ്ട വയിക്കോടി പോറത്തിക്ക് ചാടിക്കൊളി ,പെട്ടി ഒന്നും എടുക്കണ്ട തായേ വെള്ളം ആണെന്ന് മനസ്സില്‍ വിജാരിച്ചോളി.,അങ്ങനെ ഓള് കഥകളി നിറുത്തി പോയപ്പോള്‍ അതാ വരുന്നു ഇഞ്ചി മുട്ടായിറെ കച്ചോടക്കാരി അന്ജാരെണ്ണം എടുത്തു ഓക്കൊരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ അല്ല പിന്നെ .

Advertisement

അങ്ങനെ വണ്ടി പൊങ്ങി കുറച്ചു കയിഞ്ഞപ്പം അതാവരുന്നു മറ്റു രണ്ടു അമ്മച്ചിമാര്‍ വല്യ വല്യ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ബാക്കിയായ കൊറേ ബിരിയാണീം കൊണ്ട് ബിരിയാണി അല്ലെ വാരി മിണുങ്ങി,.,.അങ്ങനെ ഞമ്മള് പാറപ്പുറത്തിരുന്നു ഒന്നുറങ്ങി അതിന്റ ഇടക്ക് ചില പഹയന്‍ മാര്‍ തോട്ടിക്ക് മണ്ടുനുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി പണിതുടങ്ങി.എടക്ക് ഞമ്മളും മണ്ടി പോയെക്ക് അബടെ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു തുള്ളി ബെള്ളം ആടില്ല .ഈ ഇന്ഗ്ലീസു കാരെന്റ്‌റ് ഓരോ മാണ്ടാത്ത പരിപാടി .അയിന്റെ ഇടക്ക് പഹ്യത്തികള്‍ ചൂടുള്ള സാധനം തെത്തോ കൊടുക്കണ കണ്ട് ഞമ്മള് കൈനീട്ടി മാണ്ട ഇബിലിസാണ് മാങ്ങീല പടച്ചോന്‍ കാത്ത് .ബണ്ടി ഏതോ കട്ടറില്‍ വീണു ഒന്ന് കുലുങ്ങി അപ്പം മനസിലായി നാട്ടില്‍ എത്തി പോരുമ്പോള്‍ റോഡു മൊത്തം കട്ടറാ പഹയന്മാര്‍ ഇപ്പളും നന്നാക്കില്ല,.,അങ്ങനെ പൂതി മൂത്ത് കീപ്പാട്ട് എത്തി നോക്കിപ്പം തെങ്ങിന്റെ മണ്ട ഒക്കെ കാണുനുണ്ട്,.കല്ബില് മാലപ്പടക്കം ഓലപ്പടക്കം പോലെ പൊട്ടുന് ,ബീവിന്റെ ചിരികണ മോന്ത വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ,പുറത്തു മയ പെയ്യുനുണ്ട് അതോണ്ട് വണ്ടി കോയിക്കോട്ട് ഇറക്കിണില്ല ,അതുമല്ല രണ്‌ഗോളിക്ക് രാത്രി മന്ദ്രിറെ പോരേല്‍ ചോറ്റുക്കു വിളിച്ചിക്ക് അതും ഒരു കാരണമാക്കി ഓള് വണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിട്ടു ,.കുറെ ഒച്ച വച്ചപ്പം ഇങ്ങള് വണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുനു എന്ന് പറഞ്ഞു കേസും എടുത്തു പടച്ചോനെ ഞമ്മന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ എറച്ചി കാല്ബ് പെടച്ച് ..

എന്റെ കുട്ടികളെ ഒരു പെരുത്ത വസിയത് ഇങ്ങളോട് കാക്കയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട് കല്യാണം .,.മരിപ്പ് ,പ്രസവം പെരെകൂടല് ഇമ്മാതിരി എടങ്ങേറ് പിടിച്ച പണിക്കൊന്നും പോവുമ്പം ഈ വണ്ടീമ്മല്‍ കേറല്ലേ കോയാ ഓല് ഞമ്മക്ക് പണിതരും .,.,എത്ര തല്ല് കിട്ടിയാലും നാല് ദിവസം കയ്യുംമ്പം മലയാളി പിന്നേം വാലും ചുരുട്ടി ആടെ തന്നെ ചെല്ലും അത് ഒലുക്കും മനസ്സിലായിന്.,.,

കുറെ പഹയന്മാര്‍ ഒച്ചവച്ചു ആര് കേക്കാന്‍ കാശ് കൊടുത്തു ചീത്തേം കേട്ട് ഞമ്മള് മാത്രം മുണ്ടീല എന്റെ കുട്ടിയെ കയ്യില്‍ ഇരിക്കനത് ഒട്ടകത്തിന്റെ എരസി അല്ലെ കേസും മാങ്ങി അങ്ങനെ യാത്ര തുടരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളിയും എയര്‍ ഇന്ത്യ എന്ന മലബാര്‍ മാറാപ്പും ,.,പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇതൊരു തീവ്രവാദിയും തട്ടികൊണ്ടുപോവില്ല കാരണം ഇടക്ക് വച്ച് അവര്‍ക്കും ഇതുപോലെ പണികിട്ടും .,.,.,.ഇന്നലെ കുട്ടികള്‍ ദുബായിന്നു ഇതിന്റെ വല്യരോ ചങ്ങായി നെ കൂക്കി വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ട് .,.പിന്നെ ഇതുംമക്ക് , വെറുതെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞു കേറാന്‍ നിക്കണ്ട ,പിന്നെ ഒച്ച എടുത്തും വെറുതെ ഉള്ള ലീവേക്ക് നാട്ടില്‍ ഐര്‌പോര്ട്ടില്‍ കുത്തി ഇരുന്നു കരഞ്ഞും വെറുതെ ബീജാരാവണ്ട ഇതു കാക്കാന്റെ ഒസിയതാനെണ്ണ്! കൂട്ടിക്കൊളി ,.,,അല്ല പിന്നെ

 102 total views,  1 views today

Advertisement
Advertisement
history16 hours ago

കഴിഞ്ഞ 400 വർഷക്കാലത്തെ നിരവധി രാഷട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള മുൻനിര സിറ്റിയാക്കി മാറ്റി

Entertainment16 hours ago

വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായ Antoine Fuqua സംവിധാനം ചെയ്ത Apple TV ഒറിജിനൽ ഫിലിം ‘ Emancipation ‘ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment16 hours ago

” സാക്ഷാൽ ശിവാജി ഗണേശന്റെ വില്ലനായിട്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും ഇനി ഞാൻ പോകില്ല”

Entertainment16 hours ago

സിനിമയിൽ ഇപ്പോളാരും വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പലരും കുത്തികുത്തി ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നു നമിത പ്രമോദ്

Entertainment16 hours ago

“എന്നെ ഏറ്റവുമധികം സങ്കടപ്പെടുത്തിയ കാര്യം, കാര്യമായി ആരും കാണാൻ വന്നില്ല”

Entertainment17 hours ago

ആദിപുരുഷ് ടീസർ കോമഡിയായി, സംവിധായകനെ റൂമിൽകൊണ്ടുപോയി ‘പഞ്ഞിക്കിടാൻ’ വിളിക്കുന്ന പ്രഭാസിന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ

Entertainment17 hours ago

എമ്പുരാന് ഒപ്പം തന്നെ ഹൈപ്പ് കേറാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും “റാം “

Entertainment17 hours ago

കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിനായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മലയാള ചിത്രമാണ്

Business18 hours ago

ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന് സംഭവിച്ചത്

Entertainment18 hours ago

“വളർത്തി വലുതാക്കിയവരാൽ തന്നെ അവഹേളിതനായ അദ്ദേഹം”, അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനെ അനുസ്മരിച്ചു സൂപ്പർ നിർമ്മാതാവ് കെടി കുഞ്ഞുമോൻ

Entertainment18 hours ago

“രാജമാണിക്യത്തിന് എന്ത് രണ്ടാം ഭാഗം എടുക്കാനാണ്, സിബിഐക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം”, തന്റെ സിനിമകളുടെ രണ്ടാംഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി

Entertainment20 hours ago

പരിചയപ്പെടേണ്ട കക്ഷിയാണ് ബ്രാൻഡൺ എന്ന സെക്സ് അഡിക്റ്റിനെ

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment7 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment6 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX4 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment2 weeks ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment1 week ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment16 hours ago

വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായ Antoine Fuqua സംവിധാനം ചെയ്ത Apple TV ഒറിജിനൽ ഫിലിം ‘ Emancipation ‘ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment20 hours ago

ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനാകുന്ന കോമഡി എന്റർടെയ്നർ ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’യുടെ ടീസർ

Featured23 hours ago

ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം, രണ്ടിലും ബിഷപ്പ് ഒരാൾ, റിസബാവയുടെ ആ മാസ്മരിക പ്രകടനം കാണണ്ടേ ?

Entertainment23 hours ago

ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെയും അവളെ പിന്തുടരുന്ന മറ്റു കാമ കണ്ണുകളെയും കുറിച്ചുള്ളത്

Entertainment2 days ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 days ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment3 days ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment4 days ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment4 days ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment5 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment5 days ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Advertisement
Translate »