നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പര്‍ ഹീറോകള്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ഇങ്ങനെയാണ് : ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

382

funny-marvel-superhero-action-figure-hrjoe-13_1424758358_725x725

പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ എഡി ഹാര്‍ഡ്ജോ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളുടെ ഒരു ഹാസ്യ ദ്രിശ്യാവിഷ്ക്കാരം നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെയും ഹരമായ ഹല്‍ക്ക്, ക്യാറ്റ് വുമണ്‍, ബ്ലാക്ക് വിഡോ, വോള്‍വോറിന്‍ തുടങ്ങിയ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമാണ് ഇതിവൃത്തം.

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയാണ്‌ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് പറയാം. കാരണം അമ്മാതിരി തമാശകളാണ് മിസ്റ്റര്‍ ബീന്‍ അടക്കമുള്ള ഈ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്.

കണ്ടു നോക്കൂ ഈ കോമഡി ചിത്രങ്ങള്‍ ..

funny marvel superhero action figure hrjoe 2 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 3 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 4 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 6 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 7 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 8 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 9 142

funny marvel superhero action figure hrjoe 11 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 12 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 14 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 15 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 16 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 17 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 20 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 21 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 22 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 25 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 26 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 27 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 28 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 30 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 31 14

funny marvel superhero action figure hrjoe 32 14