നിങ്ങളുടെ സ്‌കൂള്‍ ഫോട്ടോ ഇന്നു തന്നെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ….

0
319

old_school41

എന്നും നമ്മള്‍ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ ആണ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലം …

ജീവിത്തിലെ തിരക്കേറിയ നിമിഷങ്ങളില്‍ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ കടന്നുവരുന്ന നമ്മുടെ സ്‌കൂള്‍ ജീവിതത്തിലെ ഗ്രിഹാധുരതയുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ …

ഫ്രെണ്ട്‌സിനെയും,അവരോടോത്തു ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയ ഫോട്ടോകളും കാണാന്‍ നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് …

അതിനായി ഇതാ ഒരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം

നിങ്ങളുടെ സ്‌കൂള്‍ ഫോട്ടോ ഇന്നു തന്നെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ….

http://worldschoolphotographs.net/