നിങ്ങള്‍ മരിക്കും മുന്‍പേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട 16 റോഡുകള്‍

233

ഈ റോഡുകളില്‍ കൂടി മരിക്കും മുന്‍പേ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ ഡ്രൈവ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ അതൊരു നഷ്ടം തന്നെയാകും എന്ന് പറയട്ടെ. കാരണം അത്രയും സുന്ദരമാണ് ഈ റോഡുകള്‍ . ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

1. Rohtang Pass — Himachal Pradesh, India

01

2. Great Ocean Road — Victoria, Australia

3. Beartooth Highway — Montana and Wyoming

4. Atlantic Ocean Road — Averøy, Norway

5. Hana Highway — Maui, Hawaii

6. Highway 99 “Sea to Sky Highway” — British Columbia, Canada

7. Los Caracoles “Snails Pass” — In the Andes between Argentina and Chile

8. Øresund Bridge — Denmark and Sweden

9. Going-to-the-Sun Road — Glacier National Park, Montana

10. Guoliang Tunnel — Taihang Mountains, China

11. White Rim Road — Canyonlands National Park, Utah

12. Transfăgărășan Road — Sibiu, Romania

13. Highway 101 and Pacific Coast Highway — California Coast

14. Yungas Road — La Paz, Bolivia

15. Stelvio Pass — Eastern Alps, Italy

16. Millau Viaduct — Millau-Creissels, France