നിങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നവരാണോ? എങ്കില്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക

255

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ ഈ വീഡിയോ യുട്യൂബില്‍ നാലര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളള്‍ ഇതിനോടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

ഒന്നരമിനിട്ട് കൊണ്ടു മനോഹരമായ ആശയം പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന വീഡിയോയുടെ ആശയം പറഞ്ഞു അറിയിക്കന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത് കണ്ടു മനസിലാക്കുന്നതാണ്…

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…