പണി പാലും വെള്ളത്തില്‍ കിട്ടിയാല്‍ ഇങ്ങനെയിരിക്കും..!!!

190

vl

പണി കൊടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയവര്‍ക്ക് തന്നെ ആ പണി കിട്ടിയാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും ? മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആവസാനം ആ പണി സ്വന്തം മുതുകത്ത് കയറ്റി വച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ…

ചിലപ്പോള്‍ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നമ്മള്‍ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മണ്ണ്കപ്പും..ചിലപ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ എങ്കിലും പറയും “അയ്യോ..പാവം , കഷ്ടമായി പോയി”..!!!

എന്തായാലും കൊള്ളം..ബാക്കി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു..

Advertisements