ഇതൊരു കിടിലന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം തന്നെ. കണ്ടു നോക്കുക. മലയാളത്തില്‍ ഇങ്ങിനെ ഒരു ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ആദ്യം ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

 

Advertisements