01

ഒരു പാമ്പ് വെറും 45 മിനുട്ട് സമയം കൊണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണമൃഗത്തെ അപ്പാടെ അകത്താക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നു. ഒരു യു കെയിലെ ഡെയിലി സ്റ്റാര്‍ ആണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

പോസ്റ്റ്‌ കണ്ട ശേഷം ഷെയര്‍ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാന്‍ മറക്കില്ലല്ലോ?

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Advertisements
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !