fbpx
Connect with us

Featured

ഫേസ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ അലമ്പുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ ?

ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരുശതമാനം മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു അവിഭാജ്യഘടകം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യജീവി എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍ നിന്നും ആധുനികമനുഷ്യന്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമജീവി എന്ന ഒരു നിര്‍വചനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുവാന്‍ കാരണമായത്‌ പ്രധാനമായും ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് എന്നകാര്യത്തില്‍ ആരും വിയോജിക്കുവാന്‍ ഇടയില്ല. അങ്ങനെ പുരാതനമനുഷ്യന്‍ നദീതടങ്ങളില്‍ സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതുപോലെ അത്യന്താധുനിക മനുഷ്യന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ വളര്‍ത്തുന്നു. ഈ സാമൂഹ്യമാധ്യമ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ ദിവസത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ചെലവഴിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരാം എന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 117 total views,  1 views today

Published

on

ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരുശതമാനം മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു അവിഭാജ്യഘടകം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യജീവി എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍ നിന്നും ആധുനികമനുഷ്യന്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമജീവി എന്ന ഒരു നിര്‍വചനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുവാന്‍ കാരണമായത്‌ പ്രധാനമായും ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് എന്നകാര്യത്തില്‍ ആരും വിയോജിക്കുവാന്‍ ഇടയില്ല. അങ്ങനെ പുരാതനമനുഷ്യന്‍ നദീതടങ്ങളില്‍ സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതുപോലെ അത്യന്താധുനിക മനുഷ്യന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ വളര്‍ത്തുന്നു. ഈ സാമൂഹ്യമാധ്യമ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ ദിവസത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ചെലവഴിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരാം എന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ മറ്റു സാമൂഹ്യ എസ്ടാബ്ലീഷ്മെന്റുകളായ കുടുംബം, ജോലിസ്ഥലം തുടങ്ങിയവയില്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാന്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു . അമിതമായ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് അടിപ്പെടുന്നവര്‍ അതിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോട് അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടുക, മൊബൈലും മറ്റും ഒളിച്ചുവെച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ നിന്നു മാറി ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങി ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ കാണപ്പെടുന്ന സങ്കുചിതചിന്താസരണിയിലേക്കും, ചുരുങ്ങിയ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തിലേക്കും ഒതുങ്ങുന്നു. മദ്യപന്മാരിലുംമറ്റും കാണുന്ന തരത്തില്‍; ഫേസ്ബുക്ക്‌ അഡിക്റ്റ്‌കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയിലും സാരമായ കുറവുണ്ടാകുന്നു എങ്കിലും അതെപ്പറ്റി അവര്‍ക്കുണ്ടാകേണ്ട അവബോധം [ഇന്‍സൈറ്റ്] ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് തങ്ങളുടെ എഴുതാനും മറ്റുമുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു എന്നും പ്രശ്നങ്ങളെ അവലോകനം ചെയാനുള്ള കഴിവു കൂടുന്നു എന്നും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്‌ സാഹിത്യകാരന് സ്വയം തോന്നുന്നു എങ്കില്‍പോലും, അയാള്‍ക്ക്‌ ചുരുങ്ങിയ ചിന്താപഥത്തിലുള്ള ചുറ്റിത്തിരിയലും സാരമായ വായനയുടെ അഭാവവും മൂലം ആശയസങ്കോചം അനുഭവപ്പെടുകയും; നിത്യജീവിതത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥസാമൂഹികതയോട് വിരക്തി തോന്നി ഒരു വിര്‍ച്വല്‍ സാമൂഹികതയില്‍ അവന്‍ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വ പരിണാമത്തിനു വിധേയരായ വിര്‍ച്ച്വല്‍ സാമൂഹ്യ ജീവികളുടെ കൂട്ടായ്മയത്രെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന മിക്ക ഫേസ്ബുക്ക്‌ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ! നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഒരുമാന്യസ്ഥാനം അതീവമായി കാംക്ഷിക്കുകയും എന്നാല്‍ സ്വന്തം കഴിവിനെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപര്യാപ്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ [ഇന്നടിക്ക്വേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി] വിര്‍ച്വല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വവുമായി അവതരിച്ചു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഗ്രൂപ്പ് കൊണാണ്ടര്‍’ [ഈ പദം മുന്‍പെഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ നിര്‍വചിച്ചിട്ടുണ്ട്] ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെത്രേ !

അങ്ങനെയുള്ള കൊണാണ്ടര്‍ഷിപ്പിന് കീഴില്‍ വളര്‍ന്നു വരുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്‌ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍ ‘അലമ്പ് ‘ [കോണ്‍ഫ്ലിക്റ്റ്] ഒരു സാധാരണ സംഭവം ആയി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ അലമ്പ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

Advertisementആശയസംഘര്‍ഷം മൂലമുള്ള അലമ്പ്

ഫേസ്ബുക്ക്‌ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കൊണാണ്ടര്‍മാരും അംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവൈരുധ്യം ഇരുകൂട്ടരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ ഉരസലുകളില്‍ തുടങ്ങുന്ന അലമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ എത്തിച്ചേരുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പതനത്തിനുപോലും വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും; അത് വെറും തെറികൊണ്ട് അവസാനിക്കാറുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ അലമ്പില്ല എന്ന് ഉത്ഘോഷിക്കുന്ന കൊണാണ്ടര്‍മാരെയും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അലമ്പില്ലാതെ ഒരുമയോടെ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും രോഗാതുരമത്രേ. അല്പന്മാരും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും, ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരുമായ കൊണാണ്ടര്‍മാര്‍ പിടിമുറുക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ സ്ഥാനമില്ലാത്തവരോ, ബൌദ്ധികമായി താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരോ മേധാവിത്വം പുലര്‍ത്തുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നില്‍ക്കുകയോ ആണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ ബൌദ്ധികമായി താണനിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന കൊണാണ്ടര്‍മാര്‍ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പൊതുശത്രുവായി മുദ്രകുത്തി പ്രകോപനങ്ങളിലൂടെയും തേജോവധങ്ങളിലൂടെയും ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ആശയപരമായി പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുവാനോ, സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുവാണോ ഇവര്‍ക്ക് സാധാരണയായി കഴിയാറില്ല. പക്വതയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കള്‍ പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുകയും കെടുകാര്യസ്ഥത കൈമുതലാക്കിയ അല്പഞാനികള്‍ അരങ്ങു വാഴുകയും ചെയ്യുന്നു.

വികലവ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള അലമ്പ്

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വികലവ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ എന്ന പോസ്റ്റില്‍ വിവിധതരം വ്യക്തി വൈകല്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഗ്രൂപ്പില്‍ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന വികലവ്യക്തിത്വങ്ങളില്‍ പ്രധാനം സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയും, വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസവും കൈമുതലായ വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഇവര്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നല്‍കുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ അതിന്റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിവൈഭവം ഉള്ളവര്‍ ആയിരിക്കില്ല. തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ അന്ഗീകരിക്കാത്ത ഇക്കൂട്ടര്‍ വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും തരംതാണ ഇകഴ്ത്തല്‍ വഴി ജനശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പര്‍മാരുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രങ്ങള്‍ ആകുകയും ചെയ്യും. അസൂയയും കുശുമ്പും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ കൂപമണ്ടൂകങ്ങള്‍ ആയി വിലസും.

Advertisementമാധ്യമപരമായ പരിമിതികള്‍ മൂലമുള്ള അലമ്പ്

കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചു സോഷ്യല്‍ മാധ്യമത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പക്വതയില്ലാത്ത അംഗങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ ബോധമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എങ്കില്‍ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപാധികളും ആവശ്യമാണ്‌ . പക്വതയാര്‍ന്ന മൌനത്തെപ്പോലും ബലഹീനതയായിക്കാണുന്ന അല്പബുദ്ധികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പതനത്തിനു വഴിവെക്കും.

വികാരപരമായ അലമ്പ്

വികാരജീവികളുടെ സാന്നിധ്യവും അമിതവികാര പ്രകടനവും മൂലം ഫേസ് ബുക്ക്‌ അലമ്പുകള്‍ സംഭവിക്കാം. തങ്ങള്‍ക്കു കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നലും മുന്‍വിധികളോടെയുള്ള പെരുമാറ്റവും അധികാരക്കൊതിയും അലമ്പുകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു.

Advertisementഫ്രീഹിറ്റ് : ഈ ലിസ്റ്റ് പൂര്‍ണ്ണമല്ല. ഇതിനു കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ വിശകലം ചെയ്തു അലമ്പിന്റെ മറ്റു കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി താമസിയാതെ അതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

 118 total views,  2 views today

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Advertisement
Entertainment4 hours ago

അവരുടെ ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ ഉള്ള സംഭവം എൻറെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത രഹസ്യ വീഡിയോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സന്തോഷ് ശിവൻ.

Entertainment4 hours ago

പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകൾ വരാറുണ്ടോ എന്ന് മഞ്ജു വാര്യറോട് ചോദ്യം. എണ്ണിയെണ്ണി ഉത്തരം പറഞ് താരം. പല പകൽ മാന്യൻമാരുടെയും യഥാർത്ഥമുഖം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് ആരാധകർ.

Entertainment4 hours ago

ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന പുതിയ കാർ സ്വന്തമാക്കി നിവിൻ പോളി.

Entertainment4 hours ago

ഈ അടുത്തകാലത്തൊന്നും ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജീത്തു ജോസഫ്.

Entertainment4 hours ago

നൃത്തത്തിന് എന്ത് പ്രായം എന്ന് തെളിയിച്ച് വൈറലായി മുത്തശ്ശൻ്റെ വക്കാ വക്കാ ഡാൻസ്.

Entertainment4 hours ago

ക്യൂട്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി തൻവി റാം. ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ.

Entertainment4 hours ago

സാരിയിൽ ക്യൂട്ട് ആയി ഷംന. എന്തൊരു അഴകാണ് എന്ന് ആരാധകർ.

Entertainment5 hours ago

സ്ലീവ്‌ലെസ് സാരിയിൽ അതിസുന്ദരിയായി നമിതപ്രമോദ്.

Space8 hours ago

ഇതെന്തെന്നു മനസിലായോ ? എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഗ്രഹണം അല്ലെ ?

India8 hours ago

“പേരറിവാളൻ നിഷ്കളങ്കൻ ആണെന്ന് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല” , സുധാമേനോന്റെ പോസ്റ്റ്

Entertainment8 hours ago

ഹിറ്റ്ലറിൽ ജഗദീഷിന്റെ നായികയാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സുചിത്ര പറഞ്ഞതിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു

Entertainment11 hours ago

കിഡ്‌നി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ടോയ്‌ലറ്റിൽ താമസിച്ചു – ഇത് കെജിഎഫിന്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ രവി ബസ്രൂറിന്റെ ജീവിതചരിത്രം

Entertainment1 month ago

വീണ്ടും ‘തുറന്നുകാട്ടൽ’ സേവ് ദി ഡേറ്റ് , വിമർശന പെരുമഴ

Entertainment2 months ago

മൈക്കിളപ്പന്റെ ബിരിയാണി തിന്നാൻ മാത്രം അല്ല ആലീസ് എന്ന അനസൂയയെ തിരുകികയറ്റിയത്

Entertainment1 month ago

മമ്മുക്കയ്ക്കു പറ്റിയൊരു കഥ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്

Entertainment3 weeks ago

ഒരു ദിവസം സെക്‌സ് നിരസിച്ചതിന്, ഞാൻ ആർത്തവത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ വയറ്റിൽ ബലമായി ചവിട്ടി

Entertainment1 month ago

യാഥാസ്ഥിതികരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും അതിര് കവിയുന്നില്ല

Entertainment1 month ago

മോഹൻലാലിൻറെ ദേവാസുരം തട്ടിക്കൂട്ട് പടമെന്നു കാര്യവട്ടം ശശികുമാർ, അന്നത്തെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ

Entertainment4 days ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

Entertainment2 months ago

ആര്യയുടെ അടുത്ത ബോക്സിങ് അന്യഗ്രഹ ജീവിയുമായി ?

Entertainment1 month ago

മലയാളചിത്രം ബിയോണ്ട് ദ സെവൻ സീസ്’ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ലോക റെക്കോർഡ് നേടി

Entertainment4 weeks ago

ഷഡ്ഡി മാത്രം ധരിച്ച്പൂക്കൾ കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചു അർദ്ധ നഗ്നയായി വീണ്ടും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു ഉർഫി

Entertainment3 weeks ago

തെറ്റ് തിരുത്തി ഭാര്യയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന പുരുഷൻ ഉത്തമപുരുഷൻ ആണെന്ന് ‘നീന’ എന്ന വിജയ്ബാബു നായകനായ ലാൽജോസ് ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്

Entertainment1 month ago

‘കെജിഎഫിന്റെ കൂടെ ചേട്ടന്റെ പടവും ഇറക്കണോ ?’ ചോദ്യത്തിന് പിഷാരടി നൽകിയ രസകരമായ മറുപടി

Entertainment12 hours ago

‘ഒരു നാളിതാ പുലരുന്നു മേലെ..’ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളസ്നേഹവുമായി ജോൺ ലൂഥറിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment17 hours ago

“ഞാൻ എന്താ ചെണ്ടയോ ? നിനക്കൊക്കെ അവളെ മാത്രമേ കിട്ടിയൊള്ളു. നീ പോടാ ചിത്ത രോഗി….” സൂപ്പർ ശരണ്യയിലെ മാരക കോമഡി സീൻ

Entertainment17 hours ago

പത്താംവളവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സെറ്റിന് കാലവർഷത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, വീഡിയോ

Entertainment1 day ago

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നായകനായ ‘ഹെവൻ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment1 day ago

നടി രമ്യ നമ്പീശൻ പേപ്പർ റോക്കറ്റിനു വേണ്ടി പാടിയ ‘ചേരനാട്’ പാട്ട് വൈറലാകുന്നു

Entertainment3 days ago

അന്വേഷി ജെയിനിന്റെ വർക്ഔട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment4 days ago

മമിതാ ബൈജുവും ഗോപിക രമേശും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഫോർ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment4 days ago

അഗാധമായ കൊക്കയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ബസിലെ യാത്രക്കാരുടെ ഭീതിയും അതിജീവനവും, ‘O2’ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment4 days ago

ഗാന്ധിഭവനിൽ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്ന നവ്യ അവിടത്തെ അന്തേവാസിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി

Entertainment4 days ago

കമലും ഫഹദ് ഫാസിലും വിജയ് സേതുപതിയും ചെമ്പൻ വിനോദും തകർത്തുവാരുന്ന ‘വിക്രം’ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment6 days ago

കറുത്തവരെ എന്തും പറയാമല്ലേ…. ഇരിക്കട്ടെ കരണകുറ്റിക്ക് (പുഴുവിലെ രംഗം വീഡിയോ)

Entertainment6 days ago

മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ജയസൂര്യയെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന് ‘മേരി ആവാസ് സുനോ’ കണ്ടിറങ്ങിയ സന്തോഷ് വർക്കി

Advertisement