ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടാം..!

  0
  327

  ulll

  ഒരു ഫോട്ടോ. തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരു ഫോട്ടോ. അതിനു കുറച്ചു അസാധാരണ സ്വഭാവം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഫോട്ടോ ഷോപ്പ്. ഒരാള്‍ വെറുതെ തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത് നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പയ്യന്റെ കൈയ്യില്‍ കൊടുത്താല്‍ അവന്‍ ആ മുറ്റം ഹിമാലയമാക്കി മാറ്റും..അതെ ആ പാവത്തിനെ കൊണ്ട് അവന്‍ ഹിമാലയത്തില്‍ കൊണ്ട് പോയി ചായ കൊടുക്കും. അതാണ്‌ ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ഏത് ഫോട്ടോയും അതിനു വളച്ചു ഓടിച്ചു ചില സമയങ്ങളില്‍ വൃത്തിക്കേട്‌ ആക്കാന്‍ സാധിക്കും, ചില അവസരങ്ങളില്‍ ഒര്‍ജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും…!

  മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒര്‍ജിനല്‍ ഫോട്ടോയുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വേര്‍ഷനുകള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

  fark 2j31 k QJSM Wuig9 KG2sxnxsar E

  fark 7 SLRamsx Gr SHBl QJZ3 Hw Shz ETU

  fark FG5x2ixj Xe QMSp Yw63 Tqpm EDt As

  fark FL9 Bd 00xs D8wg8o SDq KD5ny Ow

  fark Gr Mkx F8 N8j Pqjio QOTCJw XWtnuw

  fark JV 8 Pt K e O9vu YBQu81 Hb Ka FQg M

  fark MBb0z j Lf Ct1taipg Zl9 DWFI4 HA

  fark m ZSBVa JETq79 GZ6s Vz4xp WH8 A2o

  fark t KZAP1 F3n X3k2r Jbe ZBv EUwj PJY

  fark TZSCwqmr B Q3ts R40 XQFY4qqgx Q