ഫോട്ടോ എന്താണെന്നറിയാത്തവരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്താല്‍ !

0
142

01

ഫോട്ടോയോ ക്യാമറയോ എന്താണെന്നറിയാത്ത സൈബീരിയയിലെ വിദൂര പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജിപ്സികളെ തേടിയാണ് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സാഷാ ലീഹോവെന്സേശോ എത്തുന്നത്‌. തണുത്തുറഞ്ഞ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ക്യാമറയില്‍ പതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് വേട്ടനായ്ക്കളുടെ കൂടെയും മറ്റും പ്രാകൃത ആയുധങ്ങളുമായി നില്‍ക്കുന്ന അവരെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19