ബുദ്ധിജീവികള്‍ക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ചില തമാശകള്‍ !

523

02

തമാശ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാന്‍ വന്നതാകും നിങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി. താഴെ കൊടുത്ത തമാശ വായിച്ചിട്ട് ചിരിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിജീവി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതുണ്ടാക്കിയവര്‍ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ എഴുതുന്നവന്‍ ഒരു പാവമായത് കൊണ്ട് ചിരി വന്നില്ല. നിങ്ങളില്‍ ആരൊക്കെ ഇത് വായിച്ചു ചിരിച്ചു എന്നത് താഴെ കമന്റ് വഴി അറിയിക്കുമല്ലോ ?

Advertisements