ബ്രൂസ് ലീ , നിങ്ങള്‍ക്ക് പകരംവെക്കാന്‍ വേറൊന്നില്ല : വീഡിയോ കാണാം

272

Untitled-1

” മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കുക , രൂപരഹിതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുക എന്നിട്ട് ജലം പോലെ ഒഴികി നടക്കുക”

ബ്രൂസ്‌ലി യുടെ വാക്കുകള്‍

അമാനുഷിക പ്രകടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങള്‍  കീഴടക്കിയ ആ മഹാന്‍റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ , തീര്‍ച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും.